پردیس کشت ابزار

شرکت پردیس کشت ابزار مالک برند CROSS AGRI می باشد که این برند به طور رسمی و حقوقی توسط این شرکت به ثبت رسیده است. برترین ماشین آلات کشاورزی ساخت ایران از قبیل دستگاه های خاک ورزی، کاشت، داشت و برداشت با برند CROSS AGRI توسط این شرکت به سایر کشورها صادر می گردد.

cross agri